Základní podmínky pronájmu vozidla

 • Vozidlo je možné zapůjčit pouze osobě, která již dosáhla věku 26 let (Nissan 350Z od dosaženého věku 30 let)  a s minimálně pětiletou platností řidičského oprávnění. Výjimky jsou možné pouze s předchozím souhlasem pronajímatele. 
 • Totožnost prokazuje nájemce platným řidičským průkazem, občanským průkazem nebo pasem a souhlasí s tím, že si pronajímatel zhotoví kopie těchto dokladů.
 • Vozidlo Vám bude předáno v řádném technickém stavu a umyté. Do předávacího protokolu se zapíší všechny případné vady laku a jiných částí. Vozidlo musí být předáno zpět ve stejném stavu.
 • Vozidlo se předává zákazníkovi vždy s plnou nádrží paliva, zákazník poté vrací vozidlo pronajimateli taktéž s plnou nádrží. V případě nedotankovaného paliva, se zákazníkovi účtuje jednorázový poplatek za službu dotankování ve výši 200 Kč + cena dotankovaného paliva.
 • V  ceně pronájmu je 300 km/den, 180 km/4hod , za každý další ujetý kilometr zaplatí zákazník 3,80 Kč.
 • K času každému pronájmu připočítáváme k dobru 30 minutovou toleranci pro vrácení vozidla.
 • Výjezd do zahraničí je možný pouze po předchozí domluvě a uhrazení poplatku ve výši 500 Kč.
 • Vozidlo mohou řídit jen osoby uvedené v nájemní smlouvě. 

 • Druhý řidič je uveden zdarma.
 • Dále se nájemce nesmí s vozidlem účastnit závodů, soutěží, srazů či jiných podobných akcí. Nájemce také nesmí půjčovat vozidlo druhé osobě za úplatu či s ním vykonávat jakoukoliv výdělečnou činnost.

Doklady potřebné pro uzavření smlouvy

 • Občanský průkaz nebo pas
 • Řidičský průkaz
 • Hotovost ve výši nájmu, nebyla-li uhrazena bezhotovostně předem.
 • Skládá se vratná kauce (jistina) 10000,- viz. platební podmínky.

V ceně je zahrnuto

 • Havarijní pojištění v ČR a celé EU
 • Pojištění odpovědnosti (povinné ručení)
 • Dálniční známka pro ČR
 • Silniční daň

Platební podmínky

 • Platba za pronájem je možná hotovostně nebo bezhotovostně (bankovním převodem) a to vždy před převzetím vozu.
 • Rezervace vozidla na daný termín platí pouze 4 pracovní dny, během kterých je nutno uhradit zálohu ve výši 1000 kč, tato částka slouží jako blokace termínu. Doplatek musí nájemce uhradit nejpozději v den vyzvednutí vozidla a to při jeho převzetí. Záloha je nevratná. Zároveň ale záloha nikdy nepropadá a v případě špatného počasí je možno tuto zálohu využít pro jiný termín
 • Pokud není dohodnuto jinak, nájemce skládá při převzetí vozidla finanční jistinu 10000 kč, Tato částka slouží na případné škody nekryté havarijním pojištěním, nebo na uhrazení spoluúčasti právě při pojistné události. Spoluúčast lze snížit připojištěním na částku 6000,-/6% za 300 kč/den, jistina ale vždy zůstává na hodnotě minimálně 10000 kč.

V případě poruchy

 • V případě poruchy musí nájemce neprodleně informovat o situaci pronajimatele a konzultovat s ním další postup.

 • Veškeré opravy či nákup dílů musí být vždy předem schváleny pronajimatelem.

 • Všechny schválené opravy či nákup dílů jsou nájemci při zpětném předání vozidla proplaceny. Nájemce je povinen pro úspěšné proplacení odevzdat řádný účet.

V případě nehody

 • Zajistí nájemce nejprve ošetření případně zraněných osob.

 • Volá nájemce ihned na linku pronajimatele a konzultuje s ním další postup.

 • V případě škody sepište vždy protokol o nehodě s nákresem postavení vozidla či vozidel. Pořiďte případně fotografie (třeba mobilem) a sepište případný kontakt nebo alespoň SPZ ostatních zúčastněných. V případě škody nad 100 000 kč volejte policii.


V naší společnosti řešíme ochranu osobních údajů dle patřičných zákonů. Veškeré osobní údaje poskytované návštěvníkem jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnou legislativou České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a zákonem o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. Samozřejmě také nově dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, tak zvané "GDPR". Podrobnosti o ochraně osobních údajů najdete tady: Ochrana osobních údajů